betoniarnia-start / WĘZŁY BETONIARSKIE / Sterowania / ZREMB 

Sterowanie ZREMB

Tematem oferty jest wykonanie i wdrożenie komputerowego systemu sterowania w węźle betoniarskim.

1.  Opracowanie dokumentacji mechanicznej, elektrycznej i elektronicznej łącznie z oprogramowaniem komputera PC.

2. Wykonanie i dostawa urządzeń elektrycznych ze sterowaniem komputerowym.Wykonanie instalacji elektrycznej. 

3. Podłączenie i uruchomienie dostarczonych urządzeń, kalibracja wag, uruchomienie pracy węzła w sterowaniu komputerowym, szkolenie obsługi

W propozycji modernizacji węzła przyjęto podstawowe założenia:

 • dozowanie składników w tensometrycznych dozownikach wagowych

 • sterowanie produkcją będzie się odbywać z komputera, wg receptur wprowadzonych

przez technologa,

 • system sterowania spełni wymagania produkcji betonu zgodnie z normą PN–EN206-1,


Realizacja założeń:

W ofercie założono, że będą wykorzystane przetworniki tensometryczne w istniejących wagach dozujących. Przetworniki będą podłączone do modułów wagowych w oferowanym systemie sterowania urządzeniami węzła betoniarskiego.

W kabinie sterowniczej będzie zainstalowana szafa sterownicza z aparaturą elektryczna.

Szafa zawiera wewnątrz: sterownik, przekaźniki wykonawcze ,aparaturę pomocniczą, aparaturę zabezpieczającą i włączającą urządzenia a na drzwiach - moduły pomiarowe z wyświetlaczami stanu wag dozujących oraz aparaturę sterowniczą – przyciski sterownicze i diody sygnalizacyjne.

Do komputera będzie podłączony sterownik systemu i moduły pomiarowe wag dozujących. W kabinie sterowniczej będą również usytuowane: komputer PC w obudowie przemysłowej, monitor LCD 19”, klawiatura, mysz i drukarka komputerowa.

Będą opracowane dwa programy komputerowe: program sterowniczy i program bazowy, zainstalowane w komputerze węzła. Praca urządzeń węzła będzie przedstawiona w postaci wizualizacji na monitorze komputera. Wizualizacyjnie będzie przedstawiony normalny stan pracy urządzeń oraz wszelkie stany awaryjne. Zaznaczone na monitorze punkty i „klawisze” służą do wykonywania czynności sterowniczych przy pomocy myszki. Przewidziano dwa rodzaje sterowania z komputera: sterowanie automatyczne jako podstawowe sterowanie przebiegiem procesu produkcyjnego oraz sterowanie ręczne- indywidualnie poszczególnymi urządzeniami.

   

Program sterowania będzie posiadał następujące cechy:

 • pełna kontrola procesu dozowania składników na wagach, wg zadanej (w recepturach) ilości oraz w zadanej kolejności

 • pauza dozowania (wstrzymanie pracy urządzeń) z możliwością kontynuacji,

 • możliwość kontynuacji pracy po chwilowym zaniku napięcia,

 • mechanizm tzw. miękkiego stopu tzn. zakończenia tylko rozpoczętego już cyklu mimo zadanej większej ich liczby w procesie,

 • możliwość inicjowania produkcji „na zakładkę”, (rozpoczęcie realizacji wg nowej receptury, przed zakończeniem wg starej receptury znacznie zwiększa wydajność węzła)

 • przechowywanie pakietu zleceń produkcyjnych, np. na całą zmianę,


Cechy charakterystyczne układów dozujących:

 • automatyczne tarowanie wag dozujących

 • kontrola przesypu składników (automatyczna korekcja uchybów dozowania)

 • kontrola przedozowania z zablokowaniem spustu

 • wspomaganie podawania oraz spustu składników

 • dokładność ważenia: 0,1 % zakresu dozowników (1000 dz.)

 • automatyczna korekcja ilości dozowanej wody i dozowanego kruszywa, uwzględniająca wilgotność poszczególnych frakcji kruszywa, której wielkość (dla poszczególnych frakcji) jest wprowadzana z klawiatury do systemu sterowania w komputerze

 • pomiar obciążenia napędu mieszarki


Proponowany komputerowy system sterowania urządzeniami węzła zapewnia uzyskanie powtarzalnych mieszanek betonowych o parametrach określonych technologią.Program bazowy będzie realizował następujące funkcje:

 • tworzenie i edycja receptur w dowolnej ilości,

 • zadawanie tolerancji (dokładności) dozowania dla każdego składnika,

 • rejestracja naważek automatycznych i ręcznych,

 • wysyłanie receptur i zleceń produkcyjnych z określoną liczbą cykli, przeliczoną przez

program na podstawie żądanej ilości mieszanki do wyprodukowania, do programu

sterowniczego

 • raporty produkcyjne za dowolny czas (data, godzina) oraz dowolną recepturę,

 • raporty zużycia surowców za dowolny czas (data, godzina) oraz dowolną recepturę,

 • raporty stanów awaryjnych za dowolny czas (data, godzina),

 • poziomy dostępu zabezpieczone hasłem,


Ponadto program bazowy będzie obsługiwał rejestrowanie zamówień na beton towarowy, wpisywanie danych odbiorcy oraz drukowanie dokumentu dostawy betonu towarowego, zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 206-1.


Istnieje możliwość zainstalowania programu bazowego na oddzielnym komputerze, który można usytuować w innym pomieszczeniu np. w biurze. Wówczas komputer ten byłby połączony z komputerem sterowniczym węzła w sieci Ethernet. Dodatkowy komputer znacznie usprawniłby obsługę węzła betoniarskiego, zwłaszcza przy betonie towarowym, a będzie wręcz niezbędny (ze względu na wydajność) gdy nastąpi konieczność rygorystycznego przestrzegania procedur zamawiania i dostawy betonu towarowego zgodnie z normą PN–EN206-1.

Dodatkowy komputer można zainstalować w dalszym etapie w dogodnym czasie.

 
Copyright ©2018 by betoniarnia-start
Kreator Stron www