betoniarnia-start / WĘZŁY BETONIARSKIE / Sterowania / SAUTER Gmbh Nr-1 

Sterowanie:    SAUTER Gmbh

Przedstawiona poniżej oferta sterowania SAUTER Gmbh z Niemiec dotyczy układu z homologacją i certyfikatem CE na obszar Unii Europejskiej, spełniającego również wymogi normy PN-EN 206-1, obowiązującej w Polsce od początku 2004r. Układ sterowania spełnia również wszelkie wymogi przewidziane w wypadku starania się o przyznanie normy ISO (tworzenie harmonogramu kontroli jakości i przeglądów węzła, generowanie protokołów z przeprowadzonych prac).Dodatkowo sterowanie nasze spełnia również wymogi normy EN 45501, dotyczącej legalizacji urządzeń ważących oraz legalizacji wydruków.

     

Zastosowanie oferowanego przez nas układu sterownia pozwala na pełną automatyzację procesu technologicznego. Pociąga to za sobą dość znaczne zwiększenie faktycznej wydajności betonowni, przy jednoczesnym utrzymaniu bardzo wysokiego reżimu dokładności dozowania poszczególnych komponentów i wysokiej powtarzalności parametrów produkowanego betonu. Zadanie operatora ogranicza się jedynie do wyboru z pamięci układu odpowiedniej receptury oraz wprowadzenia zadanej ilości betonu, która ma zostać wyprodukowana. Po naciśnięciu klawisza START pozostaje jedynie obserwacja toku produkcji na specjalnie czytelnym ekranie graficznym przedstawiającym układ betonowni.

Praktyka wykazuje, iż np. średni błąd dozowania cementu w przeliczeniu na jeden zarób bardzo rzadko przekracza 1kg. Jest to szczególnie ważne w przypadku stosowania komputerowych układów pomiaru wilgotności mieszanki betonowej, gdyż wysoka dokładność dozowania (zwłaszcza cementu) istotnie wpływa na dokładność pomiarów. Poza tym uzyskuje się wysoką jakość, a co za tym idzie powtarzalność produkowanych klas betonu. Prowadzi to również do wyraźnych oszczędności materiałów i surowców.

Układ systemu komputerowego sterowania i kontroli procesu produkcji betonu towarowego działa w oparciu o podstawową jednostkę komputerową z monitorem LCD 19” o wysokiej rozdzielczości, standardowy system operacyjnym (np. Windows XP), komputerową kartę do komunikacji sieciowej ze sterownikiem przemysłowym, kartę do komunikacji z układami ważącymi oraz układ szafy sterowniczej wraz ze sterownikiem przemysłowym oraz jednostką interfejsu (układu przekaźników), łączącego komputer z szafą sterowniczą.

 

Dodatkowo szafa sterownicza posiada możliwość niezależnego sterowania ręcznego betonownią na wypadek awarii systemu komputerowego.Jenostka centralna, dzięki kartom komunikacyjnym otrzymuje informacje z wag oraz wszelkie sygnały dotyczące stanu poszczególnych urządzeń betonowni, jak również ma możliwość sterowania wszystkimi elementami węzła betoniarskiego.

Program sterujący zapewnia przejrzystą wizualizację całego procesu oraz pozwala również na archiwizację większości danych produkcyjnych, kontrolę zakłóceń pracy układu, kontrolę prac konserwacyjnych i przeglądów oraz przejrzystą wizualizację całego procesu na monitorze komputera.

Sterowanie pozwala na łatwą obserwację przebiegu procesu produkcyjnego, drukowanie dokumentów dostaw, protokołów produkcyjnych (łącznie z zarobami dozowanymi ręcznie), kontrolę zużycia surowców, nadzorowanie planu przeglądów i konserwacji. Oprogramowanie umożliwia również kontrolę konsystencji betonu, wraz z zabezpieczeniem przed podwójnym zasypaniem mieszalnika, pomiar wilgotności mieszanki betonowej oraz wilgotności dozowanych kruszyw oraz pomiar wypełnienia zbiorników kruszyw i cementu i podgląd planowanego zużycia (zapotrzebowania) surowców. Dodatkowe programy, takie jak: kontrola położenia (lokalizacja) pojazdów transportujących beton, możliwość automatycznego przeliczania receptur, kontrola dokładności wag, książka telefoniczna, czy możliwość współpracy w sieci z innymi programami (np. program dyspozytora w biurze) pozwalają na istotnie lepsze i efektywniejsze zarządzanie produkcją betonu.

Dodatkowo należy zwrócić uwagę, iż każdy z układów sterujących wykonywanych w firmie SAUTER GmbH podłączany jest przed dostawą na okres ok. 7 do 14 dni do symulatora w celu dokładnego sprawdzenia poprawności działania wszystkich bloków programowych. Symulator pozwala na bardzo dokładne odzwierciedlenie rzeczywistych warunków pracy betonowni, w wyniku czego klient otrzymuje produkt wolny od jakichkolwiek błędów. Dokładne przetestowanie układu pozwala również na maksymalne skrócenie czasu jego montażu i uruchomienia na miejscu. Dzięki temu bardzo często jesteśmy w stanie skrócić całkowity czas montażu sterowania u klienta do kilku dni roboczych.W związku z możliwością sprawdzenia pracy sterowania na symulatorze oferujemy Państwu bezpłatne, kilkudniowe szkolenie Państwa pracowników w siedzibie firmy Sauter GmbH. Daje to możliwość wstępnego, jednakże dość obszernego zapoznania się z dostarczanym przez nas sterowaniem, a przede wszystkim pozwala na zgłoszenie z Państwa strony ewentualnych uwag lub propozycji zmian, które w dużej mierze mogą zostać przeprowadzone bezpłatnie, jeszcze w naszej firmie.

Również w wypadku zainteresowania obiektami referencyjnymi możemy wskazać Państwu układy sterowania naszej produkcji działające na terenie kraju, jak również istnieje możliwość odwiedzenia zakładów na terenie m.in. Niemiec, Szwajcarii i Holandii, gdzie moglibyśmy zaprezentować układy o wiele wyższym stopniu skomplikowania (np. kilka mieszalników z układem wózków betonowych ze zwrotnicami). Niniejsza oferta obejmuje również (opcja) część siłową sterowania, czyli szafę ze stycznikami i przekaźnikami załączającymi.

 

W szafie sterowniczej zostały ujęte wszelkie elementy niezbędne do załączania i kontroli wszystkich istniejących urządzeń ciągu produkcyjnego. Natomiast sam program komputerowy ma większe możliwości i pozwala na sterowanie 10 podajnikami cementu (wraz ze spulchnianiem lub wibrowaniem), 10 zbiornikami kruszyw (każdy po 2 klapy), 3 komponentami wody (tylko w wypadku wagi wody: woda czysta, woda z recyklingu, mikrokrzemionka w zawiesinie) oraz wagą domieszek z 2 cylindrami pomiarowymi (2x4 komponenty).

W związku z tym, w wypadku rozbudowy układu betonowni program nie wymaga jakiejkolwiek modyfikacji; konieczne będzie jedynie rozbudowanie układów szafy sterowniczej (dodatkowe styczniki, przekaźniki i ew. karty wejść/wyjść sterownika).

W naszej ofercie ujęliśmy również wzmacniacze wagowe, do których podłączane są układy przetworników tensometrycznych poszczególnych wag. Na instalowane przez nas układy wagowe posiadamy wszelkie niezbędne dokumenty (zatwierdzenia typów wag, zatwierdzenia typów tensometrów, protokoły badań, itp.) pozwalające na zgłoszenie wag w odpowiednim Urzędzie Miar celem przeprowadzenia procedury legalizacji (Oceny zgodności WE) wg najnowszych, obowiązujących już w Polsce przepisów europejskich.

Koszty opłat urzędowych, wypożyczenia obciążników i inne dodatkowe koszty związane z legalizacją ponosi kupujący. Koszty te nie zostały ujęte w niniejszej ofercie.

Możliwe jest również rozwiązanie, gdzie istniejące układy wag elektronicznych (tensometry i wzmacniacze wagowe) nie będą wymieniane (o ile takie istnieją) i zostaną podłączone do układu sterowania. Warunkiem umożliwiającym wykorzystanie wzmacniaczy wagowych jest możliwość połączenia ich za pomocą łącza RS lub generowanie przez nie standardowego sygnału analogowego 0-10V.

Jednocześnie zwracamy jednak Państwa uwagę, iż homologacja naszego sterowania na zgodność z normą EN 45501 jest ważna jedynie w połączeniu ze wzmacniaczami LD5250, które umożliwiają komunikację z układem sterowania poprzez łącze RS485.

Wszystkie podstawowe komponenty używane w naszej produkcji (zawory, pompy, osprzęt elektryczny, tensometry, itp.) są produktami uznanych firm, takich jak: Siemens, Klöckner Möller, Hottinger Baldwin, Mesomatic, Sandpiper, Pentax, Rexroth, Bürkert, Gemü, Pfoenix Contact, Wago, itp.

 
Copyright ©2018 by betoniarnia-start
Kreator Stron www