betoniarnia-start / WĘZŁY BETONIARSKIE / Recykling 

Recykling

 Betonwash 10 - Parametry Techniczne

Wydajność dla betonu zwykłego: do 11m3/h

Wydajność dla zapraw: do 4 m3/h

Zdolność separacji: woda odzyskana = 0 - 0.15 mm. Materiały stałe = 0.15 - 50 mm.

W skład zestawu wchodzą:

Bęben płuczący przeznaczony do pobierania i oddzielania materiałów stałych z betonu. Bęben składa się z 2 sekcji wykonanych ze specjalnej stali. Komplet z konstrukcją nośną, otworem wylotowym oraz otworem przelewowym dla wody odzyskanej

Spirala wypłukująca zamontowana w bębnie, wykonana ze stali o grubości 10mm, na przodzie bębna spirala podparta na łożysku rolkowym. Jednostka napędowa składająca się z silnika 5,5kW wraz z reduktorem zamocowane na tylnej części bębna.

Szafa sterownicza z panelem synoptycznym, wykonanie wodoszczelne, konstrukcja nośna.

Sterowanie pozwala na automatyczny przebieg procesu recyklingu i sterowanie takimi urządzeniami jak: bęben ze spiralą wypłukującą,, mieszadło i pompy. Przycisk startu cyklu z automatycznym podtrzymaniem aż do zakończenia procesu. Szaf zasilana napięciem 400VAC.

Łączna cena: 22.200,00 €

 

Betonwash 25 - Parametry Techniczne

 Wydajność dla betonu zwykłego: do 25m3/h

Wydajność dla zapraw: do 10m3/h

Zdolność separacji: woda odzyskana = 0 - 0.15 mm. Materiały stałe = 0.15 - 50 mm.

W skład zestawu wchodzą:

Bęben płuczący przeznaczony do pobierania i oddzielania materiałów stałych z betonu. Bęben składa się z 2 sekcji wykonanych ze specjalnej stali. Komplet z konstrukcją nośną, otworem wylotowym oraz otworem przelewowym dla wody odzyskanej

Spirala wypłukująca zamontowana w bębnie, wykonana ze stali o grubości 10mm, na przodzie bębna spirala podparta na łożysku rolkowym. Jednostka napędowa składająca się z silnika 5,5kW wraz z reduktorem zamocowane na tylnej części bębna.

Szafa sterownicza z panelem synoptycznym, wykonanie wodoszczelne, konstrukcja nośna. Sterowanie pozwala na automatyczny przebieg procesu recyklingu i sterowanie takimi urządzeniami jak: bęben ze spiralą wypłukującą,, mieszadło i pompy. Przycisk startu cyklu z automatycznym podtrzymaniem aż do zakończenia procesu. Szaf zasilana napięciem 400VAC.

Łączna cena: 27.800,00 €

     
CENY DODATKOWE (opcje)

Cynkowanie elementów

  1. Cynkowanie ogniowe dolnej części bębna Betonwash10 970,00 €

  2. Cynkowanie ogniowe górnej części bębna Betonwash10 970,00 €

  3. Cynkowanie ogniowe dolnej części bębna Betonwash25 1.050,00 €

  4. Cynkowanie ogniowe górnej części bębna Betonwash25 1.050,00 €

  5. System zabezpieczający i informujący o przeciążeniu silnika napędowego spirali. 460,00 €

Lej załadowczy i inne elementy

Lej załadowczy do betonu o wymiarach 3 x 1.5 m, wys. 1.4 m, przystosowany do odbioru betonu z betonomieszarki. Rura do spłukiwania leja, kolumna do podawania wody do betonomieszarki wyposażona w ręczny zawór trójdrożny (zapotrzebowanie na wodę czystą: 12m3/h przy ciśnieniu 2 bar).

Cena: 2.840,00 €

Cynkowanie ogniowe leja załadowczego

Cena: 350,00 €

Lej załadowczy do betonu o wymiarach 4 x 1.5 m, wys. 1.4 m, przystosowany do odbioru betonu z 2 betonomieszarek. Rury do spłukiwania leja, 2 kolumny do podawania wody do betonomieszarek wyposażone w ręczne zawory trójdrożne (zapotrzebowanie na wodę czystą: 15m3/h przy ciśnieniu 2 bar).

Cena: 3.820,00 €

Cynkowanie ogniowe leja załadowczego

Cena: 420,00 €

Lej załadowczy do betonu o wymiarach 3 x 1.5 m, wys. 1.8 m, przystosowany do odbioru betonu z pompy lub betonomieszarki. Rura do spłukiwania lejów, kolumna do podawania wody do betonomieszarki wyposażona w ręczny zawór trójdrożny (zapotrzebowanie na wodę czystą: 15m3/h przy ciśnieniu 2 bar). Krata zabezpieczająca lej oraz podesty z poręczami po obu stronach leja.

Cena: 3.550,00 €

Cynkowanie ogniowe leja załadowczego

Cena: 420,00 €

Lej załadowczy do betonu o wymiarach 6 x 1.5 m, wys. 2.2 m, przystosowany do odbioru betonu z 2 pomp lub 2 betonomieszarek. Rury do spłukiwania lejów, 2 kolumny do podawania wody do betonomieszarek wyposażone w ręczne zawory trójdrożne (zapotrzebowanie na wodę czystą: 15m3/h przy ciśnieniu 2 bar). Krata zabezpieczająca lej oraz podesty z poręczami po obu stronach leja.

Cena: 5.760,00 €

Cynkowanie ogniowe leja załadowczego

Cena: 630,00 €

Zawór 2 " do wody czystej napędzany cylindrem pneumatycznym do zamontowania wewnątrz leja załadowczego, zasilający kolumny podające wodę oraz rury do spłukiwania lejów.

Cena: 490,00 €

Zatapialna pompa elektryczna o mocy 2.2 kW, maks. Ciśnienie 1.8 bar, wydajność 300 l/min, wysokość podnoszenia 15 m, do zamontowania wewnątrz leja załadowczego, zasilająca kolumny podające wodę oraz rury do spłukiwania lejów. Pompa jest przystosowana do podawania czystej wody oraz wody z zawiesiną cementową.

Cena: 880,00 €

Układ automatycznego startu procesu płukania składający się z 2 fotokomórek zamontowany po bokach leja załadowczego. W momencie wjazdu betonomieszarki lub pompy pomiędzy fotokomórki urządzenie automatycznie rozpoczyna pracę, po odjeździe pojazdu system automatycznie przechodzi do trybu gotowości do pracy.

Cena: 490,00 €

Zbiornik na odzyskaną wodę o poj. 32 m3

Zbiornik magazynujący wodę z recyklingu do zainstalowania na poziomie gruntu na konstrukcji betonowej. Zbiornik w kształcie cylindra skręcanego z uszczelnionych sekcji, z przykręcanymi pokrywami średnica 3,5 m, wysokość 3,5 m, pojemność 32 m3.

Cena: 7.500,00 €

Mieszadło AR30 do montażu nad zbiornikiem wody. Mieszadło zbudowane jest z 4 ramion osadzonych na pionowej osi. Napęd z przekładnią planetarną (motoreduktor) 3 kW wraz z ramą mocującą, podestem serwisowym poręcza oraz drabiną zapewniająca dostęp z poziomu gruntu.

Cena: 3.870,00 €

Cynkowanie ogniowe podestu serwisowego i drabiny.

Cena: 320,00 €

Zestaw do przepompowywania wody z recyklingu do zbiornika magazynującego składający się ze zbiornika o poj. 200 l i specjalnej pompy elektrycznej o mocy 4 kW i wydajności 1200 l/min. Elementy pompy wykonane z twardych odlewów metalowych. Wraz z pompą dostarczany jest system automatycznego mycia leja załadowczego oraz pompy czystą wodą podawaną przez elektrozawór z układem sterowania czasowego. Zamontowany w leju czujnik poziomu wody pozwala na automatyczną kontrolę pracy pompy.

Cena: 1.800,00 €

Zbiornik na odzyskaną wodę o poj. 55 m3

Zbiornik magazynujący wodę z recyklingu do zainstalowania na poziomie gruntu na konstrukcji betonowej. Zbiornik w kształcie cylindra skręcanego z uszczelnionych sekcji, z przykręcanymi pokrywami średnica 4,6 m, , wysokość 3,5 m, pojemność 55 m3.

Cena: 12.100,00 €

Mieszadło AR55 do montażu nad zbiornikiem wody. Mieszadło zbudowane jest z 4 ramion osadzonych na pionowej osi. Napęd z przekładnią planetarną (motoreduktor) 3 kW wraz z ramą mocującą, podestem serwisowym, poręczami i drabiną zapewniająca dostęp z poziomu gruntu.

Cena: 4.430,00 €

Cynkowanie ogniowe podestu serwisowego i drabiny.

Cena: 410,00 €

Zestaw do przepompowywania wody z recyklingu do zbiornika magazynującego składający się ze zbiornika o poj. 200 l i specjalnej pompy elektrycznej o mocy 4 kW i wydajności 1200 l/min. Elementy pompy wykonane z twardych odlewów metalowych. Wraz z pompą dostarczany jest system automatycznego mycia leja załadowczego oraz pompy czystą wodą podawaną przez elektrozawór z układem sterowania czasowego. Zamontowany w leju czujnik poziomu wody pozwala na automatyczną kontrolę pracy pompy.

Cena: 1.800,00 €

Mieszadła do wody z recyklingu i inne elementy

Mieszadło AR30 do montażu nad zbiornikiem wody. Mieszadło zbudowane jest z 4 ramion osadzonych na pionowej osi. Napęd z przekładnią planetarną (motoreduktor) 3 kW wraz z ramą przystosowaną do montażu na zbiornikach okrągłych o średnicy 3,6 m i wysokości 2,9m lub zbiornikach kwadratowych o wymiarach 3,2 m x 3,2 m i wysokości 2,9m. Maksymalna pojemność zbiornika: 20 do 35 m3.

Cena: 3.460,00 €

Cynkowany ogniowo podest serwisowy wraz z ramą do zamontowania mieszadła

Cena: 900,00 €

Mieszadło AR55 do montażu nad zbiornikiem wody. Mieszadło zbudowane jest z 4 ramion osadzonych na pionowej osi. Napęd z przekładnią planetarną (motoreduktor) 4 kW wraz z ramą przystosowaną do montażu na zbiornikach okrągłych o średnicy 5 m i wysokości 3,2m lub zbiornikach kwadratowych o wymiarach 4,5 m x 4,5 m i wysokości 3,2m. Maksymalna pojemność zbiornika: 40 do 75 m3.

Cena: 3.950,00 €

Cynkowany ogniowo podest serwisowy wraz z ramą do zamontowania mieszadła

Cena: 1.000,00 €

Mieszadło AR75 do montażu nad zbiornikiem wody. Mieszadło zbudowane jest z 4 ramion osadzonych na pionowej osi. Napęd z przekładnią planetarną (motoreduktor) 4 kW wraz z ramą przystosowaną do montażu na zbiornikach okrągłych o średnicy 6,2 m i wysokości 3,4m lub zbiornikach kwadratowych o wymiarach 5,5 m x 5,5 m i wysokości 3,4 m. Maksymalna pojemność zbiornika: 80 do 110 m3.

Cena: 4.960,00 €

Cynkowany ogniowo podest serwisowy wraz z ramą do zamontowania mieszadła

Cena: 1.050,00 €

System kontroli wypełnienia zbiornika magazynującego wodę z recyklingu. Podłączony do głównego sterowania czujnik pomiarowy, pozwala na kontrolę zarówno maksymalnego poziomu wody w zbiorniku (blokowana jest praca bębna płuczącego i załączany jest sygnał alarmowy), jak poziomu minimalnego (załącza się podawania wody czystej).

Cena: 620,00 €

Pompy do wody z recyklingu

Zatapialna pompa elektryczna, typ DRN30T o mocy 2.2 kW, maks. Ciśnienie 2 bar, wydajność 900 l/min przy wysokości podnoszenia 10 m. Elementy wewnętrzne pompy wykonane z trudnościeralnej gumy o wysokiej gęstości. Pompa jest instalowana w zbiorniku magazynującym i służy do pompowania wody z recyklingu do betoniarni (wagi wody). Wraz z pompa dostarczane jest ramię mocujące oraz ręczna winda do regulacji głębokości zanurzenia pompy. Ciężar pompy: 35 kg, średnica wyloty po stronie tłoczącej: 70 mm.

Cena: 1.490,00 €

Zatapialna pompa elektryczna, typ DRL45T o mocy 4.5 kW, maks. Ciśnienie 2 bar, wydajność 1700 l/min przy wysokości podnoszenia 10 m. Elementy wewnętrzne pompy wykonane z trudnościeralnej gumy o wysokiej gęstości. Pompa jest instalowana w zbiorniku magazynującym i służy do pompowania wody z recyklingu do betoniarni (wagi wody). Wraz z pompa dostarczane jest ramię mocujące oraz ręczna winda do regulacji głębokości zanurzenia pompy. Ciężar pompy: 70 kg, średnica wyloty po stronie tłoczącej: 100 mm.

Cena: 3.330,00 €

Zatapialna pompa elektryczna, typ DRL67T o mocy 6.7 kW, maks. Ciśnienie 2 bar, wydajność 2300 l/min przy wysokości podnoszenia 10 m. Elementy wewnętrzne pompy wykonane z trudnościeralnej gumy o wysokiej gęstości. Pompa jest instalowana w zbiorniku magazynującym i służy do pompowania wody z recyklingu do betoniarni (wagi wody). Wraz z pompa dostarczane jest ramię mocujące oraz ręczna winda do regulacji głębokości zanurzenia pompy. Ciężar pompy: 80 kg, średnica wyloty po stronie tłoczącej: 100 mm.

Cena: 3.630,00 €

Wyposażenie dodatkowe - dozowanie wody z recyklingu

Przepływomierz indukcyjny o średnicy 50 mm, wydajność 500 l/min., do pomiaru czystej wody oraz wody z recyklingu o temperaturze do 130 °C, uniwersalne wyjście elektroniczne, napędzany pneumatycznie zawór odcinający DN 50 mm.

Cena: 3.000,00 €

Dodatkowy napędzany pneumatycznie zawór odcinający DN 50 mm.

Cena: 360,00 €

Przepływomierz indukcyjny o średnicy 80 mm, wydajność 1100 l/min., do pomiaru czystej wody oraz wody z recyklingu o temperaturze do 130 °C, uniwersalne wyjście elektroniczne, napędzany pneumatycznie zawór odcinający DN 80 mm.

Cena: 3.200,00 €

Dodatkowy napędzany pneumatycznie zawór odcinający DN 80 mm.

Cena: 410,00 €

Elektroniczny panel kontrolny składający się z przepływomierza magnetycznego oraz wyświetlacza cyfrowego z możliwością programowania zadanej ilości wody z recyklingu pompowanej ze zbiornika magazynującego na betonownię

Cena: 1.540,00 €

Elektroniczny system pomiaru zawartości zawiesiny cementowej zabudowany w rurze 3". Układ zawieszony na 2 przetwornikach tensometrycznych montowany jest na linii pompującej wodę z recyklingu. Odczyt zawartości zawiesiny w % za pomocą wyświetlacza cyfrowego przetwarzającego sygnał z tensometrów.

Cena: 2.720,00 €


Podane ceny są cenami netto bez montażu, szkolenia i transportu.

Oferta nasza nie obejmuje wykonania fundamentów i zbiornika magazynującego wodę z odzysku.

Kwota transportu: 900,00€.

Termin dostawy: 6 do 8 tygodni od złożenia zamówienia

Koszt montażu: 2.000,00 €.

Warunki płatności: 30% zaliczka, 60 % przy dostawie, 10% po montażu

Gwarancja: 12 miesięcy

Termin ważności oferty: 2 miesiące


Mamy nadzieję, iż złożyliśmy Państwu interesującą ofertę.

 
Copyright ©2018 by betoniarnia-start
Kreator Stron www